கர்னாடக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் 5 பேர் இடமாற்றம்

கர்னாடக ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் 5 பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.