சந்தனச் சமச்சீர் வேண்டுமடா!

அப்போ…
இந்திக்கு டாட்டா சொல்ல வெச்சி
நம்மை சந்திக்கு இழுத்தாங்க…
ஆனா..
அதைப் படிக்க வெச்சே தன் சந்ததியை
டாட்டாவையே மிரட்டுற அளவுக்கு
ஆளாக்கிவிட்டாங்க!

இப்போ..?
சமச்சீரை கொண்டு வரோங்கிற பேருல
கிறுக்கல்களை கிரேட்டுங்கிறாங்க!
சாக்கடையை சந்தனம்கிறாங்க!

சமச்சீருதான் வேணும் தம்பி
அது உண்மையான சந்தனமா இருந்தா..!

சாக்கடைக்கும் சந்தனத்துக்கும்
வித்தியாசம் பாரு தம்பி…
உண்மையான பகுத்தறிவாலே!
சமத்துக்கும் சீருக்கும்
விளக்கத்தைக் கேளாய் தம்பி…
ஊமையான உன்குரலாலே!

படிதாண்டிப் போனா…
பண்பு இல்லே!
சுவர் தாண்டிப் போனா…
சீர்மை இல்லே!