மாதாந்திர தொகுப்புகள்: May 2011

Google is playing double game with Indians

Dear Indians,Appeal to Patriotic IndiansA patriotic Indian has brought to our notice that Google Analytics has depicted incorrect map of India in its application....

Google is playing double game with Indians

Dear Indians,Appeal to Patriotic IndiansA patriotic Indian has brought to our notice that Google Analytics has depicted incorrect map of India in its application....

News Blog|Withdraw the ban on cotton export immediately: Shri Narendra Modi|www.narendramodi.in :

News Blog|Withdraw the ban on cotton export immediately: Shri Narendra Modi|www.narendramodi.in :

News Blog|Withdraw the ban on cotton export immediately: Shri Narendra Modi|www.narendramodi.in :

News Blog|Withdraw the ban on cotton export immediately: Shri Narendra Modi|www.narendramodi.in :

The Mummy Returns…!!!

THE MUMMY RETURNSTO POWER....THEN...WHAT NEXT  ?&அ...வ்....வூ............?!!!!

The Mummy Returns…!!!

THE MUMMY RETURNSTO POWER....THEN...WHAT NEXT  ?&அ...வ்....வூ............?!!!!

எதற்கு அன்னையர் தினம்?

அம்மா... அம்மா... எந் நெஞ்சில் நீங்காதிருக்க நினைப்பதற்கும் ஓர் நாள் எதற்கு? காலை கண்விழித்தால்... அம்மா காலில் அடிபட்டால்... அம்மா ஆ கணநேரம் நினைவு தப்பியிருந்தாலும் உள்ளுக்குள் புலம்பும் சொல் அம்மா... நிமிடம் தப்பினும் நினைவு தப்பாது... மனசுக்குள் ரீங்காரம் அம்மா அம்மா நொடிப் பொழுதும் நீங்காது நீக்கமற...

எதற்கு அன்னையர் தினம்?

அம்மா... அம்மா...எந் நெஞ்சில் நீங்காதிருக்கநினைப்பதற்கும் ஓர் நாள் எதற்கு?காலை கண்விழித்தால்... அம்மாகாலில் அடிபட்டால்... அம்மா ஆகணநேரம் நினைவு தப்பியிருந்தாலும்உள்ளுக்குள் புலம்பும் சொல் அம்மா...நிமிடம் தப்பினும்நினைவு தப்பாது...மனசுக்குள் ரீங்காரம் அம்மா அம்மாநொடிப் பொழுதும் நீங்காதுநீக்கமற...

இவற்றில் பின்தொடர்வதற்கு நன்றி!

12,768FansLike
105FollowersFollow
52FollowersFollow
523FollowersFollow
12,902SubscribersSubscribe

சினிமா செய்திகள்!