மருத்துவ படிப்பிற்கான விண்ணப்ப விநியோகம்

மருத்துவ படிப்பிற்கான விண்ணப்ப விநியோகம் மே 11 ஆம் தேதி முதல் வழங்கப்படும். விண்ணப்பம் பெற கடைசி நாள் மே 28. பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க கடைசி நாள் மே 29.