தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலை.,யில் பணி வாய்ப்பு!

கோயமுத்தூரில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை ஆய்வு- பணி வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு...

கோயமுத்தூரில் உள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை ஆய்வு- பணி வாய்ப்புக்கான அறிவிப்பு…
TNAU Jobs Recruitment Notification 2018.Tamil Nadu Agricultural University TNAU inviting applications for the positions of Senior Research Fellow.Interested and Eligible candidates can apply for the positions.
Walk In Interview Date is on April 13th, 2018..
Post and Vacancies :
1.Senior Research Fellow – 01
Job Location : Coimbatore
Qualification Details: 
1. Scheme: Preparation and Development of adsorbent carbon and nano cellulose fibrils from Cocus nucifera and its potential application in waste water treatment system
2. Post Name & Salary: Senior Research Fellow Rs. 25,000/- P.M.
3 .Qualification: M.Sc. (Agri.) in Environmental Science / Nano sci. & Tech. from farm University
Venue:
The Dean (Hort.), HC & RI, TNAU,Coimbatore.
Selection Procedure:
Selection Will be Based either Written Exam/Interview
Important Date:
The Interview to be held on 13.04.2018 Certificate Verification: 09.00 A.M. Written Test: 10.00 to 10.45 A.M.
Donate with
Support us! We are in the path of protecting our Hindu dharma and our Nation! Please consider supporting us to run this for our 'Dharma'.