சென்னை துறைமுக பொறுப்புக் கழகத்தில் பணி வாய்ப்புகள்! (மே 14 கடைசி தேதி)

சென்னை துறைமுக பொறுப்புக் கழகத்தில் உள்ள பணி வாய்ப்புகள் அறிவிப்பு... விண்ணப்பிக்க மே 14 கடைசி தேதி

சென்னை துறைமுக பொறுப்புக் கழகத்தில் உள்ள பணி வாய்ப்புகள் அறிவிப்பு… விண்ணப்பிக்க மே 14 கடைசி தேதி
Chennai Port Trust Jobs Recruitment Notification 2018.Chennai Port Trust inviting applications for the positions of Traffic Manager.Interested and Eligible candidates can apply for the positions.
Last Date for Submission of Application is on May 14th, 2018..
Post and Vacancies :
1.Traffic Manager – 01
Job Location : Chennai
Salary: Rs. 51,300 – Rs. 73,000/- Per Month
Qualification Details: 
i. Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment: i) A Degree from a recognized university. ii) Seventeen years experience in Shipping / cargo operations / railway transportation in executive cadre in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.
ii. In case of promotion / transfer/absorption / deputation, grades from which it should be made: For absorption through composite method, officers holding analogous posts or post of Traffic Manager in Category II ports with 2 years regular service or officers holding posts in the scale of pay of Rs.17500-22300 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs.16000- 20800 with 5 years regular service in the grade in the Traffic Dept in a Major port Trust will be eligible. For deputation, officers holding analogous posts or officers holding post of Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Department in the scale of pay of Rs.18500-23900 with 2 years regular service in the grade or officers holding post of Sr.Dy.Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Department in the scale of pay of Rs.16000-20800 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./ Semi Govt./PSUs or Autonomous bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below “Very good”.
Age: Upper Age limit for direct recruitment (in years) 45 years
Address:
Chennai Port Trust, E Kal Mandapam Rd, Chennai Port Trust, Chennai, Tamil Nadu 600001
General Instruction:
(a) Photocopy of ACRs of the applicant for the last five years duly attested.
(b) No Objection Certificate of respective Port Trust.
(c) Undertaking of the applicant not to withdraw if selected.
(d) Vigilance / Administrative Clearance of the candidate in the proforma  prescribed.
(e) The veracity of the Certificates of the qualification obtained and the  recognition of the same may be ensured and certified.
(f) The applications duly forwarded by the Employer / Forwarding Authority within the due date, viz. 14.05.2018, shall only be considered.
(g) Hence the Port Trusts are requested to forward the applications in full to reach the undersigned on or before 14.05.2018.
Selection Procedure:
Selection Will be Based either Written Exam/Interview
How to Apply:
Applications are invited for filling up of the post of Traffic Manager in Chennai Port Trust in the pay scale of Rs.51300-73000 on Composite Method of Recruitment from the eligible Officers of Major Port Trusts, who possess the prescribed qualifications, experience and other conditions as mentioned in the enclosed Recruitment Rules for the post of Traffic Manager and submit the same with the following documents to the undersigned on or before 14.05.2018. The crucial date for determining the eligibility would be 01.03.2018. [ Reference Number: No.G1/2401/2015/GA ]
Donate with
Support us! We are in the path of protecting our Hindu dharma and our Nation! Please consider supporting us to run this for our 'Dharma'.