இஸ்ரோ-வில் பணி வாய்ப்பு: 15 பணியிடங்கள்; அக்.25 நேர்முகத் தேர்வு!

இந்திய விண்வெளி ஆராய்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் துணை அமைப்பான இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யுட் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங்கில் ஆராய்ச்சிப் பிரிவுகளில் ஃபெலோஷிப் பணி வாய்ப்புகள்... விவரம் கீழே...!

3

இந்திய விண்வெளி ஆராய்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் துணை அமைப்பான இந்தியன் இன்ஸ்டிட்யுட் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங்கில் ஆராய்ச்சிப் பிரிவுகளில் ஃபெலோஷிப் பணி வாய்ப்புகள்… விவரம் கீழே…!

Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), a Unit of Indian Space Research Organisation (lSRO), is a premier institute for capacity building and research in the field of Remote Sensing and Geoinformatics.

In the latest employment notification, the Indian Institute of Remote Sensing, Dehradun announces job vacancies for Project Staff posts to fill 15 positions on a temporary basis, in reference to Advt. No.: IIRS/P&GA/GA./Rectt./24.

Under ISRO-IIRS JRF & Research Associate Recruitment 2018, candidates completed Master Degree Or PH.D. in relevant subjects with first-class pass marks can apply.

Followed by Interview performance, an applicant will be finalized on merit.

The selected candidate will be recruited on a temporary basis for IIRS JRF & Research Associate posts with a salary pay of maximum Rs 40,000 per month.

An interested and qualified person has to walk-in on announced date and venue.

Eligibility Criteria For ISRO-IIRS Project Staff Posts:

No. Of Vacancies: 15.

Name of the post:

Junior Research Fellow-13 Posts

Research Associate-02 Posts

Age Limit:

As on the date of walk-in interview, candidate maximum age limit should be 35 years.

An applicant from reserved and special categories, the upper age limit is relaxed as per Govt. guidelines.

Education Qualification:

Should complete Master Degree Or PH.D. in Engg or Science subjects from recognized university/institute, with first-class pass marks and have NET or Equivalent.

Selection Process:

On basis of Interview.

Steps to apply for the post:

  • A Candidate has to logon https://iirs.gov.in/Vacancies.
  • Select job notification “Recruitment Notice: Walk-in-interview for positions of JRF (13) and RA (02)”.
  • Read complete job details.
  • Fill the application form in prescribed format through offline mode.
  • And attend walk-in on announced date and venue.

Important Dates:

Date of Interview: 25th October 2018 to 27th October 2018, 0900HRS.

Venue: IIRS, Reception 1 CISF -Security Office IIRS Campus 4 Kalidas Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001.

Donate with
Support us! We are in the path of protecting our Hindu dharma and our Nation! Please consider supporting us to run this for our 'Dharma'.
Loading...