ஒடிசா தினம்: மோடி வாழ்த்து

ஒடிசா தோன்றிய தினமான உத்கல திவஸ் இன்று. ஏப்.1ம் தேதியான இதை ஒட்டி, ஒடிசா மக்களுக்கு மோடி தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார். தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் ஒடிசாவின் சகோதர சகோதரிகளுக்கு உத்கல திவஸில் எனது வாழ்த்து. ஒடிசாவின் முன்னேற்றத்துக்கு எனது வாழ்த்து என்று தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.