ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு: 14 % பேர் தேர்ச்சி

புது தில்லி: மத்திய ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு CTET-2015 இன் முடிவுகள் இன்று இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டன. CTET-2015 தேர்வுகள், கடந்த பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி 988 மையங்களில் நடத்தப்பட்டன. சுமார் 6.77 லட்சம் பேர் எழுதியிருந்த இந்தத் தேர்வில், 13.53 % பேர் தேர்ச்சி யடைந்துள்ளனர். ஆனால், தேர்ச்சி சதவீதம் சென்ற ஆண்டைக் காட்டிலும் சற்றே அதிகம். சிடிஇடி தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் ஆசிரியர்கள் மத்திய அரசுப் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் 8 வரை உள்ள வகுப்புகளுக்கு ஆசிரியர்களாகப் பணியாற்ற முடியும்.