தெலுங்கு தேசம் எம்.பி. சி.எம் ரமேஷ் வீட்டில் வருமானவரித்துறை சோதனை

தெலுங்கு தேசம் எம்.பி. சி.எம் ரமேஷ் வீட்டில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சி.எம் ரமேஷின் உறவினர்கள் வீட்டிலும் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்,