அல் ஜஸீரா டிவி ஒளிபரப்புக்கு இந்தியாவில் தடை

புது தில்லி: அல் ஜஸீரா டிவி ஒளிபரப்புக்கு இந்தியாவில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய வரைபடத்தை தவறாகக் காட்டி வரும் அல் ஜஸீரா டி.வி., இந்தியாவில் தனது நிகழ்ச்சிகளை 5 நாட்களுக்கு ஒளிபரப்ப மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. அல் ஜஸீரா டிவி ஒளிபரப்பான இடத்தில் தற்போது “இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு இந்த அலைவரிசை ஒளிபரப்பாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத் துறை தடை விதித்துள்ளது” என்ற தகவல் மட்டுமே பதிவு செய்யப் பட்டுள்ளது. அல் ஜஸீரா டிவியின் நிகழ்ச்சிகளில் இந்தியாவின் வரைபடம் தவறாகக் காட்டப்பட்டதே இந்த நடவடிக்கைக்கு காரணமாம்.