பழைய ரூ.500, 1000 வைத்திருந்தால் அபராதம்: சட்டமாக்க முயற்சி

*பழைய ரூ.500, ரூ,1000 நோட்டுகள் வைத்திருந்தால் அபராதம்* விதிக்கப்படும் என்ற அவசர சட்டத்தை, நாடாளுமன்றம் மூலம் சட்டமாக்க மத்திய அரசு திட்டம்…
-நடப்பு பட்ஜெட் கூட்டத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல்*