பிப்.1 முதல் பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு தளர்வு

*பிப்ரவரி 1-ம் தேதி முதல் ஏ.டி.எம்-களில் பணம் எடுப்பதற்கான வரம்பு தளர்வு* ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு