அயானாவரத்தில் வெடிபொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு

அயானாவரம்: அயானாவரத்தில் வெடிபொருள் போன்ற சந்தேகத்திற்குரிய பொருள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. விளையாடும்போது குழந்தைகள் எடுத்த பொருள் குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருள் ராணுவத்தில் பயன்படுத்த கூடிய பொருள் என்று காவல்துறை தெரிவித்துள்ளனர்.