ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு விண்ணப்ப விவரம்

*ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கு மார்ச் 6ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்*

*ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான விண்ணப்பங்களை மார்ச் 6ஆம் தேதி முதல் 22ஆம் தேதி வரை பெற்றுக்கொள்ளலாம்*

*ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கான பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க மார்ச் 23ஆம் தேதி கடைசி நாள்*