தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.38 விலை உயர்வு

சென்னை: தங்கத்தின் விலையில் உயர்வு காணப்பட்டது. இன்று காலை நிலவரப்படி, 24 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து, ரூ.2,694 க்கு விற்கப்பட்டது. 22 காரட் ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ. 38 உயர்ந்து, ரூ.2,519க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு சவரண் ரூ. 304 உயர்ந்து, சவரண் விலை ரூ.20,152 க்கு விற்கப் படுகிறது. பார் வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லை. சில்லரை விற்பனையில் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.10 உயர்ந்து, கிலோ ரூ. 37,425க்கு விற்கப் படுகிறது.