ராமதாஸ் ஈஸ்டர் வாழ்த்து

சென்னை: பாமக நிறுவுனர் ராமதாஸ் ஈஸ்டர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவரது வாழ்த்துச் செய்தி: . உலகை இரட்சிக்க வந்தவரான இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த திருநாளான ஈஸ்டர் பண்டிகையை கொண்டாடும் கிறித்துவ மக்கள் அனைவருக்கும் எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலமுண்டு; வானத்தின் கீழிருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒவ்வொரு நேரமுண்டு என்று எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலம் குறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற விவிலிய வாக்குதத்தின்படி குறித்து வைக்கப்பட்ட நேரத்தில், முக்கியமாக குறித்த காரியம் நடைபெற்றே தீர வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை அனைவருக்கும் அருளப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி தமிழக மக்கள் கடந்த 49 ஆண்டுகளாக எதிர்கொண்டு வந்த துயரங்கள் விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் நிறைவேறியே தீரும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தெளிவாகத் தெரியத் தொடங்கிவிட்டன. தலையில் முள்முடி; பாரமான சிலுவை; அந்தச் சிலுவையோடு சேர்த்து ஆணிகளால் அடிக்கப்பட்ட கொடுமை; இத்தனை துன்பங்களை அனுபவித்த போதிலும் தம்மை துன்புறுத்தியவர்களை மன்னியும் என்று இறைவனிடம் இயேசு மன்றாடினார் என்று விவிலியத்தில் படிக்கிறோம். இயேசு பெருமான் எப்படி சிலுவையில் அறையப்பட்ட பிறகு உயிர்த்தெழுந்தாரோ, அதேபோல் தமிழகத்தில் சிலுவையில் அறையப்பட்ட உண்மை, நேர்மை, நீதி, மக்கள் விழிப்புணர்வு ஆகியவையும் விரைவில் உயிர்த்தெழும். இயேசுபிரானின் உயிர்த்தெழுதல் பண்டிகையைக் கொண்டாடுகிற இந்த நேரத்தில் அவரைப் பின்பற்றி மற்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்தவும், மற்றவர்களை மன்னிக்கவும் கற்றுக்கொள்வோம். பசித்தவர்களுக்கு உணவு அளிக்க முன்வருவோம். ஏழைகளை நேசிப்போம். மற்றவர்களின் குற்றங்களை மன்னித்து அனைவரிடமும் அன்பு செலுத்தி அன்புள்ளவர்களாக வாழ உறுதியேற்போம்.