முக்திநாத்தில் மோடி: அசத்தல் படங்கள்!

 

நேபாள நாட்டின் முக்திநாத்தில் முக்திநாதரான விஷ்ணு ஆலயத்தில் மோடி தரிசனம் செய்த அழகிய படங்கள்… தொகுப்பு!