அமெரிக்க தேர்தலில் அதிக அளவு பெண்கள்

அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாகாண ஆளுநர் பதவிகளுக்கு நடந்த இடைத் தேர்தல்களில், இதற்கு முன்பு இல்லாத அளவுக்கு பெண்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

நான்கு மாகாணங்களில் நடந்த முதல் கட்ட தேர்தல்களில் ஆளுநர் பதவிக்கு போட்டியிட 11 பெண்களும், பிரதிநிகள் சபைக்கு போட்டியிட 185 பெண்களும் தேர்வாகியுள்ளனர்.