மனுக்கள் ஆய்வு சரத்குமார் எம். எல் .ஏ

sarath officeTENKASI தென்காசி தென்காசி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆர்.சரத்குமார் தொகுதி மக்களிடம் இருந்த பெறப்பட்ட மனுக்களை படிக்கிறார் பொதுமக்களின் மனுக்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கிறார் ,தான் தொகுதியில் இல்லாத சமயம் பொதுமக்களின் மனுக்களை பெற அவர்களுக்கு தேவையான தகவல்களை வழங்க ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரியை நியமித்துள்ளார்