போருக்குத் தயாரான ரஜினி ரசிகர்கள்

ஏழைகளின் முதல்வரே..
போருக்கு தயார்…
மக்கள் வாழ நீங்கள்தான் ஆள வேண்டும்..
இந்திய அரசியல் வான் கண்ட அற்புதம்’
போன்ற வாசகங்களுடன் விதவிதமான போஸ்டர்கள் போயஸ் கார்டனை அலங்கரித்துள்ளன.
ரஜினி ரசிகர்கள் இப்போது ஜமாய்க்கிறார்கள்!