எம்.எல்.ஏ., விளையாட்டு! ஈ.ஓ., தூக்கியடிப்பு! ஆணையர் எகத்தாளம்!

நெல்லை மாவட்டத்தில் ஒரு சிறந்த சிவஸ்தலம். சுற்றுலாத் தலமாகவும் அது விளங்குகிறது. அந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு MLA. ஆளும் கட்சியின் ஆணவக்காரன். அந்தச் சிவஸ்தலத்திற்குச் சொந்தமான இடம் அருவிகளுக்கு அருகில் இருப்பதால் இவனும், இவன் எடுபிடிகளும் அந்த இடத்தை அடிக்கடி தங்குவதற்கு “ரூம்” கேட்டு அங்கு இருக்கும் கோயில் EOவைத் தொந்திரவு செய்து வந்தனர். EO கொஞ்சம் நியாமான ஆசாமி. MLAவிடம் நீ வேண்டுமானால் வந்து தங்கித் தொலை. உன் எடுபிடிக்கும், உன் வைப்பாட்டி வேலைக்காரனுக்கும் ரூம் தர முடியாது என்று சொல்லி விட்டார்.வந்தது ரோசம் மானம் கெட்ட MLAவிற்கு. கயவாளிகள் துறை பூனையரிடம் துறை மந்திரி மூலம் சொல்லி EOவை இடம் மாற்றம் செய்யச் சொன்னான். பூனையரும் கையைப் பிசைந்துக் கொண்டு அருகில் உள்ள ஊரிலேயே EOவை இடம் மாற்றம் செய்தார். MLAக்கு இது பொறுக்குமா?

இந்த மாவட்டத்திலேயே EO இருக்கக் கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறானாம். பூனையர் வேறு வழி இல்லாமல் EO வை எங்கு மாற்றலாம் என்று யோசிக்கிறார் என்று கேள்வி.

அந்தக் கோயிலுக்கு கோடிக்கணக்கில் வாடகையும் குத்தகைப்பணமும் பாக்கி உள்ளன. இப்படி ஒட்டுப் பொறுக்கிகள் சொல்கிறான் என்று இடம் மாற்றம் செய்தால், நாளை குத்தைகைக்காரனிடம் வாடகை கேட்ட குற்றத்திற்கும் இடம் மாற்றம் செய்ய நேரிடும். இந்தப் புண்ணியம் எல்லாம்
ஆட்சியின் தலைமைக்குப் போகும். தங்கத் தேர் இழுப்பதாலோ, 1008 குடம் பால் அபிஷேகம் செய்வதாலோ தலைமைக்கு நன்மை ஏற்படாது. கோயில் சொத்துக்களைப் பாதுகாத்து கோயில் வருமானத்தை முறையாகப் பெற்றால் அந்தப் புண்ணியம் காப்பாற்றும்.

இந்தக் கயவாளி ஒட்டுப் பொறுக்கிகள் செய்யும் கோயில் திருட்டுகளைத்
தலைமை ஒரு பொழுதும் பொறுத்துக் கொள்ள கூடாது.

– சிவபாதசேகரன்