பிப்ரவரி 25, 2021, 12:21 காலை வியாழக்கிழமை
More

  இடரில் வேலியாக வரும் நெல்வேலி நாதன் :-

  Home ஆன்மிகம் ஆன்மிகக் கட்டுரைகள் இடரில் வேலியாக வரும் நெல்வேலி நாதன் :-

  இடரில் வேலியாக வரும் நெல்வேலி நாதன் :-

  shiva-1.jpg

  shiva-1.jpg nellaiappar-0.jpg

  வேதபட்டர் என்பவர் பெயருக்குத் தகுந்தது போல் வேதங்களில் கரை கண்டவர். அவர் ஒரு சமயம், தன் மனைவி மக்களுடன் சிவத்தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்று வந்தார். உணவிற்கு வழியில்லை. மனைவி மக்களின் வருத்தத்தைப் பார்த்த வேதபட்டர் மனம் வருந்தி சிவபெருமானைத் துதித்தார். அவர் கனவில் பரமசிவனார் எழுந்தருளி, ” வேதபட்டரே ! யாம் இருக்கும் வேணுவனத்திகு வந்தால், உம் துயரங்கள் நீங்கும். ” என்று நல்வாக்குச் செய்தருளினார்.

  வேதபட்டருக்குக் கனவு கலைந்தது. ” வேதப்பொருளே ! நீ சொன்ன வேணுவனத்திற்கு இதோ வருகிறேன் ” எனச் சொல்லி குடும்பத்தோடு பொருணை நதியில் நீராடி, கோவிலுக்கும் சென்று சிவன் சந்நிதியில் நின்று தரிசித்து, சிந்தை உருக