21-03-2023 1:23 PM
More
    HomeTagsஉள்ளாடையில்

    உள்ளாடையில்

    உள்ளாடையில் கடவுள் படத்தால் சர்ச்சை

    ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான பேஷன் ஷோவில், அவர்களின் உள்ளாடையில் இந்து கடவுள் உருவம் இருந்ததால் பெரும் சர்ச்சை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் நகரில் ரோஸ்மவுண்ட் ஆஸ்திரேலியாவின் பேஷன் வீக் என்ற பெயரில் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த...