Tag: தரவரிசையில்

HomeTagsதரவரிசையில்

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

டென்னிஸ் தரவரிசையில் பிரஜ்னேஷ் குனேஸ்வரன் முன்னேற்றம்

பிரஜ்னேஷ் குனேஸ்வரன் புதுடெல்லி சர்வதேச டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்தியாவின் பிரஜ் னேஷ் குனேஸ்வரன் 146-வது இடத்துக்கு முன்னேறினார். சர்வதேச டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில் இந்தியாவின் முன்னணி வீரரான யுகி பாம்ப்ரி...

தரவரிசையில் 34 வருடங்களாக இல்லாத மோசமான பின்னடைவில் ஆஸ்திரேலியா

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள ஒருநாள் அணிகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6வது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன் 1984-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தான் ஆஸ்திரேலிய அணி தரவரிசைப் பட்டியலில் 6வது...

கால்பந்து தரவரிசையில் 97-வது இடத்தில் இந்தியா

சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு வெளியிட்டுள்ள சமீபத்திய கால்பந்து தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா 97-வது இடத்தை பிடிதுள்ள்ளது. இதுமட்டுமின்றி ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு தரவரிசையில் 15-வது இடத்தை பிடித்துள்ளது. வரும் 2019ம் ஆண்டு ஜனவரியில் தொடங்க...

Categories