திருப்பாவை – 22: ஏபிஎன் ஸ்வாமியின் விளக்கம் (வீடியோ)

மார்கழி வைபவம் புதுயுகம் சேனலில் ஶ்ரீAPN ஸ்வாமியின் மார்கழி ஸ்பெஷல் மார்கழி மாதம் முழுவதும் காலை 6.30மணிக்கு காணத்தவறாதீர்கள்… திருப்பாவை – 22 அங்கண் மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான- பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டின் கீழே சங்கம் இருப்போர் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்; கிண் கிணி வாய் செய்த தாமரைப் பூப்போலே செங்கண் சிறிச் சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற் போல் அங்கணிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் … Continue reading திருப்பாவை – 22: ஏபிஎன் ஸ்வாமியின் விளக்கம் (வீடியோ)