கரூர் லிட்டில் ஏஞ்சல் ஆங்கில மேல்நிலைப்பள்ளி எல்.கே.ஜி மாணவி சாதனை பள்ளி முதல்வர் பாராட்டு

DSC07343கரூர் லிட்டில் ஏஞ்சல் ஆங்கில மேல்நிலைப் பள்ளியில் எல்கேஜி படித்து வருபவள் மழலை கார்னிகா. இவள் உலக வரைபடத்தில் உள்ள நாடுகளின் பெயர்களை எப்படி மாறிமாறி கேட்டாலும் சரியாக கண்டு பிடித்து கூறி சாதனை படைக்கிறாள். பெரிய மாணவர்களே தயங்கினாலும் கார்னிகா குழந்தை பருவம் முதலே அடுத்தடுத்து விரைவாக கூறியது அவளுடைய மனனப் பயிற்சியையும், விடா முயற்சியையும் தெளிவாக காட்டுவதாக அவளது பள்ளி ஆசியைகள் கூறுகின்றனர். சாதனை படைத்து பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்த மாணவிக்கு பள்ளி தாளாளர் மற்றும் முதல்வர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.