ஸ்ரீயோக ந்ருஸிம்ஹர் ஸ்லோகம்

yoganarasimhar ஸ்ரீ யோக நரசிம்ஹர் ஸ்லோகம்.. எல்லா விருப்பங்களும் நிறைவேற இந்த ஸ்லோகத்தை தினமும் பக்தியுடன் ஜபிக்கவும்..

ஸிம்ஹ முகே ரௌத்ர ரூபிண்யாம் அபய ஹஸ்தாங்கித கருணா மூர்த்தே ஸர்வ வ்யாபிதம் லோக ரக்ஷகாம் பாப விமோசன துரித நிவாரணம் லட்சுமி கடாட்ச சர்வா பீஷ்டம் அநேகம் தேஹி லட்சுமி ந்ருஸிம்ஹா ஐயனே! லட்சுமி நரசிம்ம பிரபோ! மிக பயங்கரமான உருவமும் சிங்க முகமும் உடையவரே! கருணை நிரம்பியவரே! அபயம் காக்கும் கரத்தினை உடையவரே! உலகைக் காக்கும் பொருட்டு எங்கும் நிறைந்த பெருமானே! எங்களது பாவங்களை உடனடியாகக் களைந்து நலம் தருபவரே! எங்களது அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்ற அன்னை லட்சுமியின் அருளை எங்களுக்குக் குறைவில்லாமல் அளித்தருளும்.