விநாயகரின் ஆறுபடைவீடுகள்

 விநாயகரின் ஆறுபடைவீடுகள்

1    திருவண்ணாமலை
2    திருமுதுகுன்றம் பழமலைநாதர் கோயிலில் உள்ள ஆழத்து பிள்ளையார்
3    திருக்கடவூர் கள்ளவாரணப் பிள்ளையார்
4    திருச்சி உச்சிப் பிள்ளையார் (அ) மதுரை ஆலால சுந்தர வினாயகர்
5    பிள்ளையார்பட்டி கற்பக வினாயகர் (அ) காசி துண்டிவிநாயகர் திருக்கோயில்
6    திருநாரையூர் பொல்லாப் பிள்ளையார்