பாஸ்போர்ட்க்கு போட்டோ எடுக்க என்ன ட்ரஸ் போடணும்?

பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் அடர்நிற(Dark Colour) உடையை அணிந்து சென்றால் புகைப்படம் தெளிவாக இருக்கும்

வெளிர்நிற துணிகளால் முகம் தெளிவாக தெரியாது

குறிப்பாக பெண்கள் பாரம்பரிய உடை அணிவது நல்லது

கோடுகள், பூக்கள், பலநிறம் கலப்பு தவிற்கவும்

பனியன் கண்டிப்பாக தவிற்கவும்

இது எனது அநுபவத்தால் அறிந்தது

மற்ற அலுவலகம் செல்வதுபோல் “சாதாரணமாக” விருப்ப உடை அணிந்து செல்லாதீர்கள் பாஸ்போர்டில் உள்ள புகைப்படம் மிகமுக்கியமான ஆவணம் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்

ஆடை ஒழுங்கு நல்லதே. எனவே அலுவலக உடை மிகவும் நல்லது

– பாலு சரவண சர்மா