மாவட்ட தலைநகரங்களில் திமுக ஆர்ப்பாட்டம்

மாவ​ட்‌ட தலை‌நகர​ங்‌க​ளி‌ல்‌ திமுக சா​ர்‌​பி‌​ல்‌ உண்‌ணாவி‌ரதப்‌ ​போ‌ரா​ட்‌ட​ம்‌ ​தொ‌டங்‌கியது.
தி‌ரு‌​ச்‌​சி‌​யி‌​ல்‌ ​​ந​டை‌​பெ‌று‌​ம்‌ உண்‌ணா​வி‌ரத​ப்‌ ​போ‌ராட்‌டத்‌தி‌ல்‌ திமுக செ‌யல்‌ த​லை‌வர் ​மு.க.ஸ்டாலின் பங்‌​கே‌​ற்பு.
சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளை கண்டித்து திமுக சார்பில் உண்ணாவிரதம்  நடைபெறுகிறது.
ஆதம்பாக்கத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் துவக்கம்