பால. கௌதமன்

About the author

00:47:51

செய்திகள்… சிந்தனைகள்… 26.9.2023

செய்திகள்..சிந்தனைகள் | 26.9.2023 | ShreeTV |
00:06:47

காங்கிரஸைக் கதறவிட்ட பிரதமர் மோடியின் தமிழ் உரை!

ஒன்றிய அரசு - காங்கிரஸைக் கதறவிட்ட மோடி | பிரதமர் மோடி தமிழ் உரை 📄 | ShreeTV |

ஆன்மீக தேசியப் பாரம்பரியத்தை உயர்த்திய ஆதிசங்கரர்| பிரதமர் மோடி உரை!

ஆன்மீக தேசியப் பாரம்பரியத்தை உயர்த்திய ஆதிசங்கரர் | பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை | கேதார்நாத் |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? பாகம் 18

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | பாளையகாரர்களின் ஒற்றுமையின்மை | பாகம் 18 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 17

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | பாளையகாரர்களுக்குள் பூசல் | பாகம் 17 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 16

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | திருநெல்வேலி பாளையகாரர்கள் | பாகம் 16 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? பாகம் 15

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | முதல் புரட்சியாளர் பூலித்தேவன் | பாகம் 15 | ShreeTV |#சும்மாவா_வந்தது_சுதந்திரம் ? என்ற வரலாற்றுத் தொடர் நிகழ்ழ்சியில் தமிழகத்தில் இருந்த பாளையக்காரர்கள் பிரிட்டீஷாருக்கு எதிராக...

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 14

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | டச்சுக்காரன் மண்ணைக்கவ்விய குளச்சல் போர் | பாகம் 14 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 12

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | குழப்பத்தில் இந்திய சமஸ்தானங்கள் | பாகம் 12 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 11

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | விதியும்_சதியும் | பாகம் 11 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம் 10

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | வங்கத்தில் முதல் சதி | பாகம் 10 | ShreeTV |

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம்? பாகம்-09

சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் ? | வங்கத்திற்கு வைத்த குறி | பாகம் 09 | ShreeTV |

Categories