Tag: 34

HomeTags34

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

தரவரிசையில் 34 வருடங்களாக இல்லாத மோசமான பின்னடைவில் ஆஸ்திரேலியா

சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள ஒருநாள் அணிகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 6வது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன் 1984-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தான் ஆஸ்திரேலிய அணி தரவரிசைப் பட்டியலில் 6வது...

Categories