அஸ்வின்- இந்தியா- வின்

அஸ்வின் அபாரம்: இந்தியா இன்னிங்ஸ் வெற்றி; தொடரையும் வென்றது!
இந்தியா: 631 (கோலி 235, விஜய் 136, ஜெயந்த் 104)
இங்கிலாந்து: முதல் இன்னிங்க்ஸ் 400 (ஜென்னிங்க்ஸ் 112, பட்லர் 76, மொயின் 50; அஸ்வின் 6-112, ஜடேஜா 4-109)
இரண்டாவது இன்னிங்க்ஸ் 195 (ரூட் 77, பெர்ச்டோ 51, அஸ்வின் 6-55)
இந்தியா ஒரு இன்னிங்ஸ் 36 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி