20/08/2019 8:04 PM
முகப்பு குறிச் சொற்கள் நாளாகும்

குறிச்சொல்: நாளாகும்

தொழிற்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாளாகும்

தமிழகத்தில் ஐ.டி.ஐ., படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாளாகும். பல்வேறு சலுகைகளால், ஐ.டி.ஐ., படிப்புகளில் சேரும் ஆர்வம் மாணவர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 87 அரசு ஐ.டி.ஐ.,களும், 476 தனியார் ஐ.டி.ஐ.,களும் உள்ளன. இவற்றில் சேர்வதற்கு...

சினிமா செய்திகள்!