ஜெர்மனியில் மோடி: உற்சாக வரவேற்பு

பிரான்ஸ் நாட்டைத் தொடர்ந்து ஜெர்மனி சென்றடைந்தார் பிரதமர் மோடி. அவருக்கு அங்கே உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. முன்னதாக தனது 3 நாள் பிரான்ஸ் பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொண்டு இன்று அங்கிருந்து ஜெர்மனி புறப்பட்டார் மோடி.