மௌனம் !

உன் மௌனம் தான்
என்னை அதிகமாக
காதல் கொள்ள வைக்கிறது !
ஏனென்றால் ?
இதழ் திறக்கும் பூக்களை விடவும்
இதழ் திறக்காத மொட்டுகளில்தான்
அதிக தேன் துளிகள்
இருக்குமென்பதால் !