அணு ஆயுத தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட நகரமாக தில்லியை மாற்ற திட்டம்

புது தில்லி: அணு ஆயுதத் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட நகரமாக தலைநகர் தில்லியை மாற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தொலைதூர ஏவுகணையைக் கண்டறியும் ரேடார் நிறுவப்பட்டு, அணுஆயுத ஏவுகணை வானில் வந்தால், 800 கி.மீ தொலைவுக்கு முன்பே அதைக் கண்டறிந்து செயல் இழக்கச் செய்யும். இவ்வாறு ஏவுகணை செயலிழப்பு தடுப்பு அமைப்பை அமைக்கும் பணியை மத்திய அரசு துவக்கியுள்ளது. மேலும் இத்திட்டத்தை மேம்படுத்தி, ஏவுகணையை 5 ஆயிரம் கி.மீ. தொலைவுக்கு முன்பேயே கண்காணித்து செயலிழக்கச் செய்ய முடியும். தில்லியில் இதற்கான பணி வரும் 2016ம் ஆண்டுக்குள் முடிக்கப் பட்டுவிடும் என்றும், தில்லியைத் தொடர்ந்து மும்பை நகரிலும் இந்த அமைப்பை செயல்படுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.