சிறுதொழில் வளர்ந்தால் இந்தியா வளரும்: மோடி

சிறுதொழில்கள் வலுவாகி நல்ல வளர்ச்சி அடைந்தால், இந்தியாவும் வலுவடையும். இது தொடர்பாக இந்தியாவில் வாழும் சிறுதொழில் முனைவோர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுதியுள்ளார் மோடி. அந்தக் கடிதம் ..