முரண்‬ !

‪#‎முரண்‬
கல்லிற்கு
கற்பூரம் ஏற்றி
படத்திற்கு
தூபம் காட்டி
மரத்திற்கு
மஞ்சள் பூசி
பேசாத தெய்வங்களை
பய பக்தியோடு வணங்குகிறான் !!!
பேசும் தெய்வங்களை
மரியாதை இல்லாமல்
முதியோர் இல்லத்திற்கு
அனுப்பிய பக்திமான் !!!