விண்மீன் !

நீண்ட நாளைக்கு பின்பு
விண்மீன்
விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தன!
இவ்வளவு நாளா எங்கே போனிங்க? என்று
ஒரு நட்சத்திரதிடம் கேட்டேன் !
மழை பேஞ்சதால
எங்க ஊருல கூட
மின்சாரத்தை துண்டிச்சிட்டாங்க ப்பா என்றது சோகமாக.!