மத்திய அரசு ஊழியர் ஓய்வு வயது 58 ஆகக் குறைக்கப் படாது

புது தில்லி: 

மத்திய அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும் வயது 58 ஆகக் குறைக்கப்படாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வு பெறும் வயது 58 ஆக குறைக்கப்படுமா என மக்களவையில் நேற்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பிரதமர் அலுவலக விவகார இணையமைச்சர் ஜிதேந்திரா சிங் எழுத்து மூலம் அளித்த பதிலில் கூறியபோது, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வுபெறும் வயது 60 ஆக உள்ளது. பெரும்பாலான துறைகளில் இதுதான் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எனினும், ஆசிரியர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் ஓய்வு வயது மட்டும் 62 வரை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது 50 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்களது ஓய்வுபெறும் வயதை 58 ஆக குறைக்கவோ அல்லது 33 ஆண்டுகள் சேவை என்பதை குறைக்கும் எண்ணமோ மத்திய அரசிடம் இல்லை என்றார்.