செவ்விதழ் !

என் கண்ணியம்
காணமல் போனது !!!
என் நேர்மை
நிலை தடுமாறி போனது !!!
என் மனிதம்
மடிந்து போனது !!!
என் மனசாட்சி
முறிந்து போனது !!!
உடனே சுவைக்க தூண்டும்
உன் செவ் விதழ்களை
காணும் பொழுதெல்லாம்
சீர் திருத்தவாதியான
என் நிலையும்
சீர் குலைந்து போகிறது !!!