சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்று ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லாதீர்கள்: வாழும்கலை ரவிசங்கர்

புது தில்லி:
நாட்டில் சகிப்புத் தன்மை இல்லை என்று ஒட்டுமொத்தமாக சொல்லாதீர்கள் என்று வாழும் கலை அமைப்பின் நிறுவுனர் ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர் கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் சில பகுதிகளில் எங்கோ நடைபெற்றுவிட்ட ஓர் இரண்டு துரதிருஷ்டவசமான சம்பவங்களை வைத்துக்கொண்டு, ஒட்டுமொத்தமாக நாட்டில் சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்று கூறுவது நியாயமற்றது. சில குற்ற நடவடிக்கைகளை, சகிப்புத்தன்மையுடன் ஒப்பிடுவதும், அதை வைத்து மக்களின் மனநிலை பற்றிய முடிவுக்கு வருவதும் சரியானதல்ல என்று ஸ்ரீஸ்ரீ ரவிசங்கர் கூறியுள்ளார்.