தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தேர்விற்கான வி்ண்ணப்பம் விநியோகம்

DIET – Instructions and Private Candidate Application – May – 2015  மே 2015 தொடக்கக் கல்வி பட்டயத் தேர்விற்கு தனித்தேர்வர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை 15.04.2015  முதல் 22.04.2015  மாலை 5.00 மணி வரை அளிக்கலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு www.tndge.in என்ற இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்.