திருவண்ணாமலையில் இன்று காலை பரணி தீபம் ஏற்றப் பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு பெருமான் அருள் பெற்றனர்.