திருவண்ணாமலையில் ஏற்றப்பட்ட பரணி தீபம்!

திருவண்ணாமலையில் இன்று காலை பரணி தீபம் ஏற்றப் பட்டது. ஏராளமான பக்தர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு பெருமான் அருள் பெற்றனர்.

- Advertisement -