சர்வம் தாள மயம்… மாயா மாயா பாடல் மோஷன் வீடியோ!

சர்வம் தாள மயம்… மாயா மாயா பாடல் மோஷன் வீடியோ!

Maya Maya – Tamil Lyrical Video | Sarvam Thaalam Mayam | Rajiv Menon | AR Rahman | GV Prakash Kumar

Love is mystical, it’s that magical feeling which liberates you! Immense yourself in #ARRahman‘s latest melody #MayaMaya from #Rajiv Menon’s #SarvamThaalamMayam written by our beloved NA Muthukumar.