பிப்ரவரி 25, 2021, 4:43 காலை வியாழக்கிழமை
More

  திருப்பாவை -22; அங்கண் மா ஞாலத்து (பாடலும் விளக்கமும்)

  Home ஆன்மிகம் திருப்பாவை திருப்பாவை -22; அங்கண் மா ஞாலத்து (பாடலும் விளக்கமும்)

  திருப்பாவை -22; அங்கண் மா ஞாலத்து (பாடலும் விளக்கமும்)

  பாவை நோன்பு என்பதே சத்சங்கம்தான். கோபிகைகள் கூட்டாகச் சேர்ந்து விரதம் இருப்பதையே அவள் பாவை என்று வர்ணிக்கிறாள்

  andal-vaibhavam-1
  andal-vaibhavam-1

  ஆண்டாள் அருளிச் செய்த திருப்பாவை
  பாடலும் விளக்கமும்!

  விளக்கம்: வேதா டி.ஸ்ரீதரன்

  அங்கண் மா ஞாலத்(து) அரசர் அபிமான
  பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே
  சங்கம் இருப்பார்போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்
  கிங்கிணி வாய்ச் செய்த தாமரைப் பூப்போலே
  செங்கண் சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ?
  திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற்போல்
  அங்கண் இரண்டும் கொண்(டு) எங்கள் மேல்                                         நோக்குதியேல்
  எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய். (22)

  பொருள்

  உலகின் அனைத்து வளங்களையும் அடையப்பெற்று, இந்தச் செல்வங்களினால் எந்தப் பலனும் இல்லை என்பதை அறிந்து, நீ ஒருவனே இறுதி இலக்கு என்பதை உணர்ந்து, உன் பாத கமலங்களில் ஐக்கியமானவர்கள் ஏராளம். நாங்களும் உன் அடியிணையைச் சரணடைந்தோம். தாமரையிதழ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடல் அவிழ்ந்து முழுமையாக மலர்வதைப் போல, நீயும் உன் திருவிழிகளை மலர்த்தி எங்களைக் கடாக்ஷிப்பாயாக! அறக்கருணையும் மறக்கருணையும் ஒருங்கே தாங்கிய உனது திருவிழிப் பார்வை எங்கள் மீது பட்டாலே போதும், எங்கள் பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிடும்.

  அருஞ்சொற்பொருள்

  அங்கண் – அழகிய

  மா – பெரிய

  மா ஞாலம் – விரிந்து பரந்த உலகு