ஆங்கிலப் புத்தாண்டின் வரலாறு

ஆங்கிலப் புத்தாண்டின் வரலாறு என்ன?
இதற்கு ஏதாவது அறிவியல் அடிப்படை இருக்கிறதா?

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு மதச்சார்பற்ற புத்தாண்டா? கிறிஸ்தவப் புத்தாண்டா?
ஜனவரிப் புத்தாண்டு ஏற்படக் காரணமென்ன?

இந்தக் கேள்விகளுக்கு ஆதாரங்களுடன் விடை காண இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்..

- Advertisement -