புலி வந்தேவிட்டது; வாழ்த்தி வரவேற்போம்

(புலி வருது புலி வருது புலி வந்தே விட்டது. வாழ்த்தி வரவேற்போம்.)

தலைவா தலைவா கோஷமினி

எங்கும் ஒலிக்கட்டும்

சினிமா வீரம் நெசமாவே

  • தமிழ்

நாட்டை வெல்லட்டும்

நூறு அடி உசரம் கட் அவுட்டு

நூறு கொடம் பால் நீ கொட்டு

சரவெடி கொளுத்து டான்ஸ் ஆடு

விசிலடி தலைவர் புகழ் பாடு

(தலைவா தலைவா )
ஊழல ஒழிக்கக் குரலெழுப்பு

ஊதுற சங்கை ஊதி விடு

ஏழைகள் எல்லாம் தோழர்கள் என்று

உணர்ச்சி வசனம் வீசி விடு

(தலைவா தலைவா )
அம்மா இல்லே அப்பா இல்லை

யாருக்கும் பயப்படத் தேவையில்லே

சும்மா நடத்து நாடகத்தை

யோசிப்பதற்கு நேரமில்லே
ரசிகா இனியுன் ராஜ்ஜியமே

  • நல்ல 

ஆட்சியை நீயே உருவாக்கு

-நான்

பாட்டுக் கெதையோ பாடிடுவேன்

கிடக்கேன் நானொரு பொறம்போக்கு

கவிதை பாடல்: வழக்கறிஞர் ரவி

31-12- 2017